в означеннях

Вільний тлумачний словник

Головна мета цього сайту — спільне укладення Вільного тлумачного словника української мови.

Ця ідея ґрунтується на таких принципах:

На початковій стадії свого розвитку Вільний тлумачний словник орієнтований насамперед на поступове доповнення одинадцятитомного «Словника української мови» новими словами і значеннями.

Поточна кількість слів у Вільному тлумачному словнику — 507.

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha