в означеннях
Тлумачення, значення слова:

маргінальний

маргіна́льний, -а, -е.
1.  Той, що перебуває на межі чогось (перев. суспільств, соціальних груп); граничний.
Щоправда, десь із середини XVII ст. в українській мові стаються певні маргінальні звукозміни, у висліді яких вона окремими деталями наближається до стану, наявного в російській мові.. (Юрій Шевельов, Історична фонологія української мови, 2002).
//  Проміжний, перехідний щодо певних соціальних груп.
Зміна ж «дому», хоч і можлива, дається ціною принаймні одного маргінального, «переходового» покоління (Оксана Забужко, Хроніки від Фортінбраса, 2000);
Існує специфічний для провінції маргінальний стан, який полягає в прагненні провінціала подолати свою провінціальність і на ментальному рівні ідентифікувати себе як соціума вищого рівня. Така самовідчуженість ментально розміщує людину між місцем, де вона живе, і місцем, де вона прагне жити (Соціальні технології, 2011, № 50).
//  Що знаходиться на межі чи за межею панівної групи, спільноти.
Маргінальна наука — самостійна галузь теоретичного знання, яка, за оцінками наукового співтовариства, не відповідає наявним критеріям науковості (Гуманітарний вісник ЗДІА, 2012, № 49);
Професійна освіта маргінальних верств населення набуває особливого значення в наш час науково-технічного прогресу та індустріального розвитку, коли багато людей стали «зайвими» в новому постіндустріальному суспільстві (Педагогічний процес: теорія і практика, 2012, № 2).
2.  книжн. Написаний на берегах книжки або рукопису. (СУМ)
Маргінальні примітки.
Етимологія:
споріднене з німецьким marginal — граничний, від латинського marginālis — граничний, крайній.

Вільний тлумачний словник, .

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha