в означеннях
Тлумачення, значення слова:

прескриптивний

прескрипти́вний, -а, е.
Який визначає необхідну чи бажану поведінку, результат, встановлює правила; регулятивний.
Дескриптивний (описовий) підхід до аналізу політики учені трактують як дослідження заради розуміння політики та політичного процесу.. Натомість прескриптивне (нормативне) розуміння аналізу політики відрізняється від вивчення змісту політики тим, що скероване на сприяння виробленню політики (Вісник Львівського університету, 2008, № 11);
Прескриптивна норма — це сукупність тенденцій відбору і правил використання мовних засобів. ..Порівнюючи прескриптивну і дескриптивну норми в окремий період розвитку мови, можна помітити безупинний рух мовних явищ з однієї сфери до іншої (Культура слова, 2010, № 72);
Сімейний прескриптивний діалогічний дискурс спрямований на майбутній контекст, на прогнозування бажаного чи небажаного стану речей шляхом слідування приписам та рекомендаціям, і розкриває погляд адресанта на дійсний стан справ (Науковий вісник ВДУ ім. Л. Українки. Філологічні науки, 2007, № 3).

Вільний тлумачний словник, .

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha