в означеннях
Тлумачення, значення слова:

самоідентифікація

самоідентифіка́ція, -ї, жін.
Ототожнення себе (особою чи групою осіб) з іншою особою, групою осіб, певним зразком, образом тощо.
У романтизмі самоідентифікація здійснюється за рахунок ототожнення з ліричним героєм.. Неоромантизм продовжує цю лінію мистецької самоідентифікації з ідеальним «Я» у протилежність недосконалому світові (Вісник ДАКККіМ, 2011, № 1).
//  псих. Визначення образу себе, своїх моральних орієнтирів та цінностей, які впливають на власну поведінку та рішення.
Потрібна поступова всезагальна самоідентифікація українського народу зі справді вільним, дієздатним та, перш за все, висококультурним, а відтак, гідним кращого життя не тільки у своїх власних очах, а в очах владних представників та світової спільноти загалом (Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації, 2010, № 2).
//  соц. Ототожнення себе із певною соціальною групою, спільністю людей (етнічною, національною, професійною тощо).
Аналізуючи результати переписів у нашому краї, слід пам'ятати, що для значних мас східнослов'янського населення проблема етнічної самоідентифікації становила певну проблему. Вона полягала в тому, що респондентам важко було однозначно віднести себе або до українців, або до росіян (Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 2010, № 37).

Вільний тлумачний словник, .

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha