в означеннях
Тлумачення, значення слова:

волевияв

волеви́яв, -у, чол.
Те саме, що волевиявлення.
Справжнє первинне життя реалізується у вільному волевияві особистості, в її творчому акті, і є, на думку Бердяєва, підготовкою Другого Пришестя Христа (Всесвіт, 1996, №10-11);
Єдиним волевиявом народу, актом легітимації новопосталого.. режиму був референдум 1 грудня, який дав благословення не лише незалежності, а й київським.. структурам, що його «виграли» — передусім Верховній Раді (Сучасність, 1995, № 9);
Схоже, саме отій, сливе метафізичній енергії галицького міжвоєння Україна.. завдячує чи не всі.. виразно окреслені, зроджені самосутнім волевиявом форми активного, власного життя за останні п'ятдесят років (Оксана Забужко, Хроніки від Фортінбраса, 2000);
У працях схвально оцінювалося виконання партійних рішень учителями і жорстко засуджувались будь-які прояви свободи громадської позиції вчителів поза партійними рішеннями. Будь-який волевияв учительства таврувався в радянських розвідках як «буржуазні пережитки».. (Сіверянський літопис, 2012, № 5-6).

Вільний тлумачний словник, .

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha