в означеннях

Коментарі читачів до статті «АКТОР»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 5 вересня 2018 Дякую!

Я змушений був, як актор, потренувати належно обличчя. Ну от, воно стало поважне. – Шевчук, Валерій. Три листки за вікном. – К., 2011. - С. 687.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha