в означеннях

Коментарі читачів до статті «АКИНДЖІ»

АКИНДЖІЕвгений, 7 вересня 2020 Дякую!

(тур.) нападники, нерегулярні летючі татарські загони. -Ще не зламали, - замислено відказав Сірко. - Це були акинджі з берегових татар. Ю. Мушкетик. "ЯСА"

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha