в означеннях

Коментарі читачів до статті «АВТОНОМІЯ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 9 серпня 2019 Дякую!

Невдовзі після зречення царя українські соціалістичні партії заснували національний представницький орган – Центральну Раду, яку Тимчасовий уряд Росії зрештою був вимушений визнати як політичний орган української автономії. – Джеймс Мейс. Комунізм та дилеми національного визволення: Національний комунізм у радянській Україні, 1918-1933. – Київ, 2018. – С. 20.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha