в означеннях

Коментарі читачів до статті «БАБКА»

Leccinum scabrum або БабкаLeccinum, 21 липня 2018 Дякую!

Текст зі статті:
БАБКА 10, и, жін., діал. Гриб підберезник.
Не розумію, чому назва цього гриба є діалектом. Це правильна назва, з діда-прадіда. А підберезник - результат русифікації українців, русизм. До речі, бабка - це й офіційна українська родова назва низки видів, що входять до роду Leccinum (раніше був частиною роду Boletus). Наприклад, у "Визначнику грибів України", том 5, книга 2, 1979, стор. 32-33: Boletus scaber - бабка темна (перше місце), підберезовик (друге місце), Boletus crocipodius - бабка жовтопорова, Boletus duriusculus - бабка чорна, бабка грабова. То, може, якось очищати мову від чужого там, де є своє, і вказувати, що це русизми?

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha