в означеннях

Коментарі читачів до статті «БАЙТ»

БайтJeremiW, 3 листопада 2019 Дякую! (1)

байт - найменша адресна одиниця виміру цифрової інформації, що складається з 8 бітів. Похідними одиницями є: кілобайт(1024 байти), мегабайт(1024 кілобайти), гігабайт(1024 мегабайти), терабайт(1024 гігабайти).

-Команди логічного додавання реалізують логічну операцію АБО. Результат дорівнює 1 , якщо хоча б один з відповідних байтів дорівнює 1, і дорівнює нулю, якщо обоє дорівнюють нулю. (Запорізький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт студентами всіх форм навчання ).
-Юнікод знімає старе обмеження на кодування символів лише одним байтом. (http://wikiinfo.mdpu.org.ua/index.php?title=Юнікод).

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha