в означеннях

Коментарі читачів до статті «БАНКРУТУВАТИ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 15 вересня 2018 Дякую!

З покоління в покоління «Таґґарт Трансконтиненталь» була однією з небагатьох залізниць країни, які ніколи не банкрутували, і єдиною де контрольний пакет акцій залишався в руках нащадків засновника. – Рейд, Айн. Атлант розправив плечі. – К., 2017. – С. 71.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha