в означеннях

Коментарі читачів до статті «БГАТИСЯ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 22 червня 2019 Дякую!

Руки були засунуті в кишені, через що рукава бгалися, з-під кепки зблиснули очі – ішов собі по дорозі чоловік як чоловік, з таких, на кому не затримується погляд, бо нічого не було в ньому визначального. – Шевчук, Валерій. Картини на провінційному тлі. –К., 2017. – С. 7.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha