в означеннях

Коментарі читачів до статті «БІЛЬШОВИЦЬКИЙ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 27 серпня 2019 Дякую!

Друга більшовицька окупація України налаштувала проте себе селянство та втратила шанс на modus vivendi з українськими політичними групами (за винятком боротьбистів), тож, мабуть, була приречена на короткотривалість. - Джеймс Мейс. Комунізм та дилеми національного визволення: Національний комунізм у радянській Україні, 1918-1933. – Київ, 2018. – С. 71.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha