в означеннях

Коментарі читачів до статті «БІТ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 10 вересня 2019 Дякую! (1)

У цифрову епоху інформація зберігається у двійкових одиниця, що дорівнюють нулю або одиниці, - так званих «бітах». - Вітт Стівен. Як музика стала вільною, Цифрова революція та перемога піратства / пер. з англ. Юрій Семенов. – К., 2018. – С. 19.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha