в означеннях

Коментарі читачів до статті «БУДА»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 14 травня 2019 Дякую!

І пси позамовкали й поволоклися охляло чи п’яно до буд чи полягали на моріг. – Шевчук, В.О. Фрагменти із сувою мойр. – К., 2014. – С. 103.

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 28 травня 2019 Дякую!

Приїхали купці зі Львова, самі німці, старший між ними Гайдер називається, купили у пана Конецпольського монополію на буди в лісі. – Лозинський В. Око Пророка /пер. з пол. Тараса Франка. – Львів, 2008. – С. 43.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha