в означеннях

Коментарі читачів до статті «БУЛЬКАТИЙ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 24 травня 2020 Дякую!

- Та бач, - сказала Сова, кліпнувши булькатими очима, в такім казусі процедурка буде нижчезазначена… - Мілн А.А. Вінні-Пух та його друзі. – Харків: ТОВ «Septime», 2006. – C. 46.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha