в означеннях

Коментарі читачів до статті «ЧАЙКА»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 28 травня 2019 Дякую!

- А що ж то за чайки?
Семен пояснив, що це такі довгі човни, видовбані з липових колод, усередині оббиті шкурами, а зовні очеретом обплетені. – Лозинський В. Око Пророка /пер. з пол. Тараса Франка. – Львів, 2008. – С.21.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha