в означеннях

Коментарі читачів до статті «ДЕ СТОЇТЬ НАГОЛОС НА СЛОВІ ЛИСИ»

наголошений склад у слові "лиси" (мержина)Галина Яхневич, 24 жовтня 2020 Дякую!

Дешукати наголос на словах?

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha