в означеннях

Коментарі читачів до статті «ДЕКРЕТ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 6 червня 2019 Дякую!

…він [Марко] побіг з посланням до пана Захновича, щоб ще більше впевнитися, що це справді декрет на солтиство. – Лозинський В. Око Пророка /пер. з пол. Тараса Франка. – Львів, 2008. – С. 192.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha