в означеннях

Коментарі читачів до статті «ДОБРОПОРЯДНІСТЬ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 5 жовтня 2020 Дякую!

…його обличчя не рисами, а виразом добропорядності, старосвітської розважності так скидалося на обличчя мого батька, що я, зрештою, вже не знав, хто з них дивиться на мене. - Лем С. Соляріс. Едем: Романи/ Пер. з пол. Д.С. Андрухова. – К., 1987. – С. 139.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha