в означеннях

Коментарі читачів до статті «ДИВЕРСІЙНИЙ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 8 серпня 2018 Дякую!

…почали підходити диверсійні групи противника з метою виявлення вогневих позицій оборонців. – У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту. – Харків, 2018. - С. 188.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha