в означеннях

Коментарі читачів до статті «ЕНДОРФІН»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 23 жовтня 2018 Дякую! (1)

…ендорфін. Це так званий «гормон щастя», він виробляється у нас у мозку, і коли виробляється, то ми почуваємось щасливими. – Сєнцов О.Г. Купіть книгу – вона смішна./Олег Сєнцов; пер. з рос. В.С.Бойка. – Харьків: Фоліо, 2016. - С. 18.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha