в означеннях

Коментарі читачів до статті «ЕПІЛЕПСІЯ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 27 вересня 2020 Дякую!

- Ні, це було щось зовсім інше. Під час епілепсії бувають конвульсії, судома, а тут я бачив рухи цілком зграбні, плавні й безперервні, мелодійні, якщо можна так сказати. - Лем С. Соляріс. Едем: Романи/ Пер. з пол. Д.С. Дмитреївського. – К., 1987. – С. 74.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha