в означеннях

Коментарі читачів до статті «ГАСАТИ»

цитатаMarysja.Ck18, 22 травня 2018 Дякую! (1)

«Був він хоробрий козак, не боявся ані вогню, ні моря, вільно гасав по степах, як сокіл, і, наче сокіл, чигав на здобич.» - Шевчук, Валерій.
Три листки за вікном. – К: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011.- С.80.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha