в означеннях

Коментарі читачів до статті «ГМУКНУТИ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 13 квітня 2019 Дякую!

Руерг невизначено гмукнув. Це могло означати або цілковиту згоду, або ж навпаки. – Лущик П.М. Ратники князя Лева. - К., 2016. – С. 223.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha