в означеннях

Коментарі читачів до статті «ГОСПОДСТВО»

Господство БогаSlovo, 12 листопада 2017 Дякую!

Нерозуміючи до кінця безмежне господство Всемогутнього, Його необмежену всемогутність та не до кінця зрозумілу Божу премудрість, нам тим, хто є невинний і праведний в Божих очах, потрібно вірити, що Господь мудро і всемогутньо володарює у повноті правосуддя та справедливості.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha