в означеннях

Коментарі читачів до статті «ГИДЖА»

ГиджаLukasz_, 29 березня 2018 Дякую! (1)

Гиджа! - вигук при цькуванні, що спонукає пса до атаки, або ж під'юджування когось до бійки.
Приклади.
- "Он же, там сидить, мов кіт, напроти варвара... Гиджа!".(Леся Українка.Руфін і Прісцілла).
-"... гладив Фокса-Макса, який з підлоти почав гарчати на надпоручника і щирити зуби, немовби полковник, показуючи на надпоручника, сказав йому: «Гиджа, бери його».".(Ярослав Гашек. Пригоди бравого вояка Швейка.).
-"АЛЯ! див. Вигук, яким нацьковують собак. Ал’á / оз’мú йогó (с.Велика Мар’янівка, Б-Дністровський р-н) див. також ГИДЖÁ! ГИДЖЯ-ГИДЖЯ!". (СЛОВНИК УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРІВ ОДЕЩИНИ. Близько 5000 слів. За редакцією О.І.Бондаря ).

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha