в означеннях

Коментарі читачів до статті «ІМПОЗАНТНО»

void, 12 червня 2018 Дякую! (1)

Треба, мовляв, щоб для “пропаганди української справи” був хтось довірений, що добре володіє німецькою мовою і ну... і, взагалі, щоб виглядав імпозантно (Ірина Вільде, Сестри Річинські, Кн. 1, с. 53-54)

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha