в означеннях

Коментарі читачів до статті «ІНФЕРНАЛЬНИЙ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 9 лютого 2019 Дякую! (1)

…уряд, що використовує силу проти людей, які не виявляли насильства, поневолює неозброєних жертв – це інфернальна жахлива машина, покликана нищити мораль: такий уряд перекручує свої цілі й із захисника перетворюється на найзапеклішого ворога людини, з поліцейського – на злочинця, наділеного правом чинити насильство над позбавленими прав жертвами. – Ренд Айн, Атлант розправив плечі, Частина третя. А є А / Пер. з англ. Софії Андрухович.-5-е вид. – К., 2017. – С. 445.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha