в означеннях

Коментарі читачів до статті «КАДИТИ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 1 червня 2019 Дякую!

…у відсутність пана Шпитька і Геліаса гавдал, залишений вартувати будинок, безперервно кадив паленим оцтом, камфорою, сіркою і різним зіллям, а також квітами і рожею, щоб відігнати чуму. – Лозинський В. Око Пророка /пер. з пол. Тараса Франка. – Львів, 2008. – С. 72

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha