в означеннях

Коментарі читачів до статті «КАЛЮЖНИЦЯ»

приклад вживанняMarysja.Ck18, 1 жовтня 2022 Дякую! (1)

Дорога невисоким насипом вивела на залиту весняну луку з латками калюжниць. -Тадеуш Конвіцький. Хроніка любовних подій. Пер. з пол. Божени Антоняк. – Львів, 2012. – С. 92.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha