в означеннях

Коментарі читачів до статті «КАПІТАЛІЗАЦІЯ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 28 жовтня 2019 Дякую! (1)

Мабуть, єдиною річчю у фаунгоферців, яка дивувала ще більше, ніж досягнення формату МР3, було їхнє цілковите невміння капіталізувати свої досягнення, отримати від них хоч якусь вигоду. - Вітт Стівен. Як музика стала вільною, цифрова революція та перемога піратства / пер. з англ. Юрій Семенов. – 2-ге вид. – К., 2018. – С. 80.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha