в означеннях

Коментарі читачів до статті «КАПЛИЧКА»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 16 червня 2020 Дякую!

В капличку я не потрапив, бо вона була напхана по вінця, ще й на вулиці зібрався доволі поважний тлум – хто з квітами, хто з вінками, а хто з фотоапаратами. - Винничук Ю.П. Нічний репортер. – Харків, 2019. – С. 162.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha