в означеннях

Коментарі читачів до статті «КАРТ-БЛАНШ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 9 лютого 2019 Дякую! (1)

Тільки тварина, дурень або безвідповідальна особа може погодитися існувати на таких засадах або надати іншим карт-бланш на власне життя та розум, прийняти усвідомлення того, що інші мають право розпоряджатись його особою, як їм заманеться, що воля більшості – всемогутня, що фізична сила м’язів і чисел замінює правосуддя, реальність і правду. – Ренд Айн, Атлант розправив плечі, Частина третя. А є А / Пер. з англ. Софії Андрухович.-5-е вид. – К., 2017. – С. 445.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha