в означеннях
Тлумачення, значення слова «категорія»:

КАТЕГО́РІЯ, ї, жін.

1. філос. Основне логічне поняття, що відбиває найзагальніші закономірні зв'язки й відношення, які існують у реальній дійсності. Матерія є філософська категорія для означення об'єктивної реальності, яка дана людині у відчуттях її, яка копіюється, фотографується, відображується нашими відчуттями, існуючи незалежно від них (Ленін, 14, 1949, 112); Категорія часу; Категорія причини.

2. наук. Родове поняття, що означає розряд предметів, явищ і т. ін. або їх важливу спільну ознаку. Маркс уперше розкрив зміст та історичний характер вартості як економічної категорії, що виражає виробничі відносини (Комуніст України, 6, 1966, 21); Граматичний рід становить категорію, яка значною мірою виражає морфоло гічну природу іменника і є однією з визначальних граматичних особливостей його як частини мови (Мовознавство, XVIII, 1963, 35).
Граматична категорія — найбільш абстрактне поняття, яке об'єднує ряд співвідносних граматичних значень, що знаходять своє вираження у відповідних формальних показниках.

3. Група, розряд однорідних предметів, осіб або явищ, що відрізняється від інших певними ознаками. Характеризував [Ясько] заробітки.. садівників і різних категорій того дрібного зарібного люду, що заселював промислову частину Дрогобича (Іван Франко, IV, 1950, 208); Пшениця навряд чи й родила колись на цій землі третьої категорії (Василь Кучер, Трудна любов, 1960, 197); Дальше поліпшення добробуту всіх категорій трудящих — найважливіший підсумок післявоєнного розвитку радянського суспільства (До 40-річчя Великої Жовтневої.. революції, 1957, 32); Альпініст першої категорії.

Словник української мови: в 11 томах. — Том 4, . — Стор. 118.

Коментарі (0)