в означеннях

Коментарі читачів до статті «КОДУВАННЯ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 28 жовтня 2019 Дякую! (1)

Записування розрізненого переривчастого ляскання завжди було великою проблемою для кодування, особливо на тлі динамічного акустичного фону, створюваного шкрябанням ковзанів по льоду й брутальними звуками кістково-дробильних зіткнень гравців. - Вітт Стівен. Як музика стала вільною, цифрова революція та перемога піратства / пер. з англ. Юрій Семенов. – 2-ге вид. – К., 2018. – С. 75.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha