в означеннях

Коментарі читачів до статті «КОЛИХКИЙ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 7 жовтня 2018 Дякую! (1)

Здавалося, вона перетворилася на єдине почуття – на слух, що обріс плоттю, і цей слух сповнився довгим, колихким криком, який то спадав, то наростав. Рейд, Айн. Атлант розправив плечі. – К., 2017. – – С. 285.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha