в означеннях

Коментарі читачів до статті «КРАЙНОЩІ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 28 серпня 2019 Дякую!

У разі незгоди його голос ставав майже нечутним, а, відповідаючи, він [Брандербурґ] був обережним до крайнощів, намагаючись ніколи не висловлювати жодного твердження без опертя на фактичні дані. - Вітт Стівен. Як музика стала вільною, Цифрова революція та перемога піратства / пер. з англ. Юрій Семенов. – К., 2018. – С. 15.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha