в означеннях

Коментарі читачів до статті «КРАУДСОРСИНГ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 4 вересня 2019 Дякую!

Краудсо́рсинг (англ. crowdsourcing, crowd — «натовп» і sourcing — «використання ресурсів»). Тут: самостійна діяльність неорганізованих людських мас.
Спочатку я припускав, що музичне піратство є феноменом краудсорсингу. - Вітт Стівен. Як музика стала вільною, Цифрова революція та перемога піратства / пер. з англ. Юрій Семенов. – К., 2018. – С. 11.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha