в означеннях

Коментарі читачів до статті «МАГНІТОФОННИЙ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 29 квітня 2019 Дякую!

…а потім вони, притулившись одне до одного, спокійно слухали зрозумілий голос свого сина з якимсь незрозумілими словами, хитаючи головами в такт мимовільних абракадабр, ніби дрімали над палахкотливим вогнем лежанки, ніби прослуховували магнітофонні записи все своє життя. – Драч І.Ф. Криниця для спраглих. Кіно. – Харків, 2017. – С. 65.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha