в означеннях

Коментарі читачів до статті «МАЛПОРУХИЙ»

МалпорухийElizabrth_Hrekulova, 16 серпня 2020 Дякую! (1)

"Чужинець чорний і малпорухий, певне з півдня, продавав в'язки сухого зілля" [Ю. Липа "Козаки в Московії", розділ 1, ст. 10].

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha