в означеннях

Коментарі читачів до статті «МАШИНАЛЬНО»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 26 травня 2019 Дякую!

Мав їхати на лекції, тож машинально збирав конспекти і клав у папку;… - Шевчук, В.О. Фрагменти із сувою мойр. – К., 2014. – С. 208.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha