в означеннях

Коментарі читачів до статті «МЕМЕЛЬ»

МемельСняд, 9 червня 2020 Дякую!

Мемель, мемелі - стусан, стусани. Дати мамелів - надавати стусанів, добре побити кого-небудь. Є і в Грінченка, та не має у сучасних словниках, окрім згадки про місто Мемель, яке зараз має иншу назву.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha