в означеннях

Коментарі читачів до статті «МІЦЕЛІЙ»

Андрій, 7 вересня 2020 Дякую!

Вони [гриби] є плодами міцелію - мережі підземних ниток, які контактують з корінням сусідніх дерев. (BBC News Україна)

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha