в означеннях

Коментарі читачів до статті «МІЛЬЙОН»

МільонМикола, 13 серпня 2019 Дякую!

Згідно з новою редакцією Правопису 2019 року слова бульйо́н, мільйо́н, компаньйо́н, павільйо́н, медальйо́н тепер пишуться через ьо - бульон, мільон, компаньон, павільон. Виправте, будь ласка.

Немає слова «мільон»marko, 13 серпня 2019 Дякую!

Це неправда. Немає у новому правописі слова «мільон».

Ось посилання: http://www.inmo.org.ua/assets/files/2019/Ukr.%20pravopys%20(2019).pdf

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha