в означеннях

Коментарі читачів до статті «МОНОЛІТ»

Монол"і"тВячеслав, 3 листопада 2017 Дякую!

Поясніть, будь-ласка, чому "моноліт, а не "монолит". Невже від рос. слова "літь" чи все ж укр. - "лити"? Наприклад: Монолитний фундамент - тобто суцільно залитий, а на зал"і"тий.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha