в означеннях

Коментарі читачів до статті «НАКУЛЬГУВАТИ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 30 грудня 2018 Дякую!

…Даґні спробувала пройтися, накульгуючи і хапаючись за меблі, щоб не впасти. – Ренд Айн, Атлант розправив плечі, Частина третя. – К., 2017. – С. 20.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha