в означеннях

Коментарі читачів до статті «НЕРОЗЛИЙВОДА»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 7 липня 2019 Дякую!

Вони й надалі залишалися з матір’ю нерозлийвода, але тітка увіч вийшла з-під материної влади, а та тієї влади поновлювати також не збиралася. – Шевчук, Валерій. Картини на провінційному тлі. –К., 2017. – С. 246.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha