в означеннях

Коментарі читачів до статті «НЕТСПІК»

Визначенняmarko, 26 січня 2021 Дякую!

Не́тспік — жаргон, яким спілкуються користувачі в Інтернеті; мережевий жаргон.

Етимологія: від англійських слів "net" — мережа , "speak" — говорити.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha