в означеннях

Коментарі читачів до статті «ОБЛИГАЧ»

Облигач — відсутнє визначенняОБЛИГАЧ, 28 травня 2020 Дякую!

http://sum.in.ua/s/zakarvash

Визначення слова "Закарваш"
ЗАКАРВА́Ш, а, чол., розм. Те саме, що облигач.

Натомість, визначення слова "Облигач" відсутнє.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha